LEIKONG – Stort tomteområde heilt i sjøen m/kai og båtopptrekk. Industribygg og lagerhall

Kr 5 000 000,-
Kort om eigedomen

Her finn du dette store tomteområde beliggande heilt i sjøen med ca 150 meter strandlinje.
Tomta er flat og består bla av ei kai, opptrekk for båt, industribygg og lagerhall. Bygga på eigedomen er av eldre alder og trengs renovering.
Ingen drift på eigedomen den seinare tid.
Fabrikken slik den framstår blei satt opp på 60 talet, men har sidan blitt bygt på fleire gongar. Siste byggetrinn er bygd på slutten av 80 talet.
Drifta har vore sementvarefabrikk frå start til slutt, denne blei avvikla ca 1997/98. Sidan den gong har bygningane vore brukt som lager.
Iflg kommuneplanen er område avsatt til fremtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Område i sjøen rett foran eiendomen er iflg kommuneplan avsatt til fremtidig småbåthavn.
Tilkomst via offentlig veg til privat veg ned til eigedomen.