ØRSTA – 8 stk Reservert – 16 stk. lagerseksjoner planlagt oppført på regulert næringstomt