ØRSTA – Romslig boligtomt med sentral og populær beliggenheit. Reg. til tomannsbustad

Kr 2 990 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Haugegjerdet 34

Her finn du denne romslige boligtomta beliggande i etablert og populært boligområde med lite gjennomgangstrafikk like ovanfor sentrum av Ørsta.
Etter ei mindre reguleringsendring er det no lagt til rette for oppføring av vertikaldelt- eller horisontaldelte hus med inntil to bueiningar og med frittståande garasje/carport.

Ta kontakt med megler for meir informasjon