VOLDA – Romsleg boligtomt. Sydvendt med nydeleg utsikt og fine solforhold.

Kr 950 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Gamlevegen

Her finn du denne romslege tomta regulert til boligformål.
Sydvendt med nydeleg utsikt utover Voldsfjorden og fine solforhold. Kort veg inn til Øyra og Engeseth barnehager, Øyra barneskule og sentrum av Volda.
Tomta er noko bratt og består av litt blandingsvegetasjon og tre på.
Interessenter kan fritt besiktige eigedomen.

Ta kontakt med megler for meir informasjon eller bestilling av prospekt.