VOLDA – Innhaldsrik næringseigedom på eit plan. 1831 kvm. Forretning/Kontor/Lager. Garasjeanlegg m/31 parkeringsplasser

Kr 23 800 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Røysbakken 5.

Her finn du denne innhaldsrike og store næringseigedomen over eit plan på bakkenivå. Eigedomen ligg på Skjellebreida sentralt i Volda sentrum. Næringslokalet er ein del av eit bygg beståande av næringslokale i 1. etg. og 35 leiligheitsseksjonar fordelt på 3 etg.
Næringsdelen er på heile 1831 kvm. og er p.t. utleigd til Europris, Hygge Design og Tømrerservice, Tømrer Prosjekt. God adkomst med stor parkeringsplass for fleire forretningar via avtale om felles anvendelse.
I u.etg. er det felles oppvarmet garasjeanlegg med 67 oppstillingsplasser der 31 av desse tilhøyrer denne seksjonen.
Leigeavtalen med Europris går ut sommaren 2022. Dei andre leigetakarane kan fortsette leigeavtalane i minst 5 år etter avtale.

Ta kontakt med meklar for avtale om visning eller om meir informasjon/prospekt.