STRANDA – Tomteområde reg. til konsentrert småhusbebyggelse – 4 tomter

Kr 2 000 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Langlotunet

Her finn du dette romslige tomteområde som er ferdig regulert til konsentrert småhusbebyggelse.
Infrastruktur til tomta, som tilkomstveg, vatn og kloakk, leikeområde og friområde, blir ordnet av selger og ligg inne i prisen for tomteområde.
Tomta er tenkt delt inn i 4 deler der ein kan kjøpe ein av dei eller alle fire etter avtale. BKS1-4.
BKS1 blir ca 1347 kvm. og har BYA på max 35%. Pris kr. 4.000.000,-
BKS2 blir ca 1626 kvm. og har BYA på max 37%. Pris kr. 4.000.000,-
BKS3 blir ca 973 kvm. og har BYA på max 35%. Pris kr. 2.000.000,-
BKS4 blir ca 1132 kvm. og har BYA på max 40%. Pris kr. 3.000.000,-
Viser forøvrig til vedlagte situasjonskart og planomtale for område.

Ta kontakt med megler for meir informasjon og prospekt.