HAREID – Seksjonert næringseigedom over 2.etg. i sentrum. Nye utleigekontrakter foreligger på heile bygget

Kr 8 800 000,-
Kort om eigedomen

Velkomen til Kjøpmannsgata 15 på Hareid

Her finn du denne innhaldsrike næringseigedomen over 2 plan, midt i sentrum, som er delt inn i 7 seksjonar.
Bygget (tilbygget) består av 4 etg. der dei to første utgjer næringsareal, mens dei to andre består av 3 stk leiligheiter.
Eigedomen skal i utgangspunktet selgast samla med alle seksjonane, men kan vere muligheit å kjøpe enkelte av seksjonane etter nærmare avtale.
Bygget består av eit bygg oppført ca 1960 og eit tilbygg i 1994, som utgjer hovuddelen av næringsarealet.
I bygget frå -60 (2.etg.) er det eit lokalet på ca 160 kvm. som har vore brukt som utleigeleiligheit og noko næring. I tillegg til andel fellesarealer.
Hovuddelens u.etg. er fullt utleigd til bla. Nille.
Gjennomgåande god standard på bygget både ut- og innvendig. Og gode muligheiter for utleige/salg mtp. seksjoneringa.
Eier har nylig inngått leieavtaler for heile h.etg. og forlenget avtale med Nille på gateplan.

Ta kontakt med megler for meir informasjon eller visning på eigedomen.