Vårt team har lang og variert erfaring med bistand knytta til næringseigedom. Vi vurderar behovet for kompetanse og kapasitet på kvart enkelt oppdrag og set saman det teamet som kan gi deg det resultatet og marknadspakken du ynskjer. Vi har både erfaring og kompetanse som eigedomsmeklarar og eigedomsadvokatar med spesialkompetanse på næringseigedom.

Vi kan tilby bistand knytta til:
– Kjøp og salg av næringseigedom og eigedomsselskap
– Utleige av alle typar næringseigedomar
– Sale/ leaseback
– Eigedomsutvikling og arealplanlegging
– Verdivurderingar og analyse
– Juridisk rådgivning
– Strategisk arealforvaltning
– Prosjektutvikling

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Lundberg & Langva AS som tilbyr spisskompetanse innan næringseigedom.

Vi samarbeider også tett med revisorar som kan bistå ved behov knytta til mva.,  justeringsforhold og skatteoptimalisering av prosjekt.

Dette innebærer at vi kan bistå fra innledande prosessar med arealerverv, strategisk planlegging og utvikling av prosjekt, herunder selskapsstruktur, planprosessar, organisering av byggetrinn, frådeling, seksjonering, stifting av borettslag og alle nødvendige utviklingstrinn fram til salg til sluttkunde. Vi kan også bistå med due diligence prosessar ved kjøp og salg av eigedomsselskap.

Vi er ikkje knytta til ein bank, men har sterke kontaktnett opp mot fleire bankar og kan bistå med finansieringsmodellar og søknadsprosessar.

Ta kontakt med oss for ein prat om ditt prosjekt.