Å selge boligar under oppføring krever ofte lang erfaring og god kompetanse i alle ledd av prosessen. Vi i Legal har dette med bla. salg av større leiligheitsprosjekt til mindre enheiter som tomanns- og firmannsbolig.

Tradisjonelt sett er det først ved salgsstart at meklar kjem inn i bilde med bistand til utbyggar. Men vi har kompetanse i alle ledd av prosjektet slik at vi kan bistå utbyggar heilt ifrå starten av med deling av grunneigedom, seksjonering, etablering og finansiering av borettslag og eierseksjonssameige.

Vi kan også bistå i prosjektutviklinga etter ynskje, bla. å kome med innspel på teikningar, prising og kva marknaden/potensielle kjøparar vil ha i det aktuelle område. Marknadsføring er viktig og kan vere avgjerande for salget. Og her er vi med på å skreddersy eit opplegg tilpassa kvar enkelt prosjekt. Legal står også for oppfølginga av interessentar, kontraktinngåing og er med på overtakinga av dei ulike einingane.