Kva er boligselgerforsikring, og kvifor kjøpe det?

Iflg. Avhendingslova er du som selgar ansvarleg for vesentlege skjulte feil og manglar i 5 år etter salget.

Dessverre er det slik at mange bustadkjøparar klagar på sin nye eigedom, og sjølv om du som selgar kjenner bustaden godt og har opplyst om alt du veit, så kan det dukke opp skjulte feil og manglar. Desse kan gi grunnlag for prisavslag/erstatning.
Men med boligselgarforsikring kan du som selgar senke skuldrane og du slepp å forholde deg til kjøpar. Då tek forsikringsselskapet heile prosessen, og evt. rekninga, for deg.

Vi i Legal kan tilby boligselgerforsikring gjennom Søderberg & Partners, og hjelper deg med å bestille forsikringa før bustaden blir lagt ut for sal.