Bruktbolig/Leiligheit

  • Provisjon av salgssum*:   Fra 1,2% – 3%
  • Fast minimumsprovisjon:  Frå kr. 30.000,-
  • Salgstilrettelegging:  kr. 9.500,-
  • Marknadsføring**:  kr. 12.500,-
  • Oppgjørsgebyr:  kr. 4.500,-
  • Visning:  Frå kr.1.500,-

*Provisjon vil variere i forhold til salgssum, markedsmessige forhold, m.m. Konkret tilbud skjer etter nærmere vurdering av eiendomen og omfanget av arbeidet. Provisjon beregnes av salgssum og påløper ved salg av eiendommen.  Selger står fritt til å velge mellom fast provisjon eller løpande provisjon. Meir informasjon og tilbud vedr. dette vil bli gitt på befaring.

** I marknadsføringa ligg bla. Annonsering på Finn.no, annonsering på vår eiga heimeside, digitale annonsepakker, salgsprospekt. Vi kan også skreddersy ein marknadspakke etter ønske ifrå kunden.

  • Eksterne utlegg som bestilling av grunnbok, informasjon med den gjeldande kommunen, sikringsobligasjon, tinglyste erklæringar, kjem i tillegg. Dette etter til einkvar tid gjeldande priser.
  • Fotograf:  Vi har avtale med eigen fotograf som kan tilby ulike pakkar etter behov.
  • Takstmann: Her kan vi bestille takstmann på vegne av kunden, eller kunden bestiller dette sjølv. Pris avhenger bla. av type takst, storleik osv.
  • Eigarskifteforsikring: Valgfritt for kunden. Priser frå 3,3 – 5,35 promille av salgssum, alt etter type objekt.

Nybygg og Næring

Her set vi saman eit tilbod tilpassa type prosjekt, antall, osv. i samarbeid med selgar eller utbyggar.