SAUNESMARKA – 16 stk. lagerseksjoner planlagt oppført i etablert næringsområde m/god infrastruktur