Ønsker du verdivurdering opp mot bank, sal av bustad eller rett og slett er nysjerrig på kva bustaden din er verdt?

Mange lurer på kva eigedomen deira har av verdi. Anten det gjeld ved sal eller verdi opp mot sin bank. Vi har lang erfaring med å sette verdi på både einebustad, leilegheit, nybygg, fritidsbustad, tomter og næringsbygg.  Ta kontakt med oss for avtale.